۹۱/۰۹/۲۵
باشگاه چمستان

باشگاه چمستان مرکز آموزش شین کیوکوشین استان مازندران به سرپرستی شیهان علیرضا یزدانی مسئول سبک استان، و به مربیگری سن سی عباس تاکری
در دل جنگل های گته کتی با بیش از ۱۰۰ هنرجو دایر می باشد.

سن سی تاکری ۰۹۱۱۲۱۶۷۳۲۱ شیهان یزدانی ۰۹۰۵ ۱۱۴ ۰۹۱۱
…………………………………………………………………………………………………………
خبر جدید باشگاه مرکزی شین کیوکوشین مازندران در چمستان نور

سن سی عباس تاکری مربی با تجربه و یکی از باتکنیک ترین شاگردان شیهان یزدانی اینبار با اموزش تخصصی خود هنرجویان رزمی زیادی رو جذب کرد که تعجب همگان را بر انگیخت.
استاد تاکری در کنار آموزش تخصصی شین کیوکوشین به آموزش شکستن اجسام نیز میپردازد.

 


src=”http://shinkyokoshin.com/wp-content/uploads/2012/12/A-0113-300×218.jpg” alt=”" title=”تاسیس اولین باشگاه شین کیوکوشین در سال ۷۹ چمستان” width=”300″ height=”218″ class=”alignnone size-medium wp-image-415″ />
="شیهان احسانى نماینده اراک و شیهان یزدانى نماینده سبک مازندران" width="296" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-1151" />