۹۱/۰۵/۱۱
شین کیو کوشین

به سایت بین المللی شین کیوکوشین کاراته استان مازندران خوش آمدید.
………………………………………………………………………………………………………..
کانچو کنجی میدوری ریاست سازمان شین کیوکوشین بین الملل و شیهان احمد پور محسنی ریاست شین کیوکوشین ایران اوس

.........................................................................................................................
استاد شیهان علیرضا یزدانی دارنده دان ۵ کمربند مشکی از سازمان بین المللی ژاپن

در ادامه اخبار کیوکوشین سری زدیم به اوضاع و احوال سازمان شین کیوکوشین به مدیریت کانچو میدوری و میشه گفت اوضاع خوشی را سپری می کنند ، دفتر مرکزی سبک را به شماعلاقمندان نشان بدیم و دورادور ببینیدپیشرفت نسبتاً خوبی داشته و بیشتر علاقمندان از اروپای شرقی سابق لهستان ،بلغارستان، مجارستان و روسیه هستند در ژاپن هم طرفدارانی دارد ؛ کانچو میدوری خوشتیپ و بسیارفنی و با تکنیک است و از نظر مالی هم بسیار قوی می باشد

منتظرباشید که اخبار جدید را از سبک شین کیوکوشین ایشان بشنوید


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
حضور کانچو میدوری در سیمینار شین کیوکوشین کره